Niks helpt

Niks helpt

 

Wat gebeurt er als je alle verhalen los laat? Ze laat voor wat ze zijn.
“Alleen maar” aanwezig bent. En luistert met heel je wezen.
Dan is er volledige ruimte om alle informatie waar te nemen. Geen afleiding. Je hoeft nergens iets van te vinden. Geen verwachtingen, niks presteren. Het heeft alles te maken met helemaal niks.

Niks is een fysieke staat van zijn. Het voelt alsof alles, heel je lijf, heel je wezen haar adem inhoudt en luistert. Je verstilt en bevind je in een stilte. Een soort oog van de orkaan. Je spitst je oren.
De lucht om je heen wordt dikker en het is net alsof jij ook die lucht bent. De geluiden om je heen zitten ook in je. Maar ze zitten en houden je niet vast.

Niet te verwarren met vervloeien! Waarbij jouw energie en aandacht opgaan in de energie van een andere persoon of situatie. Je waait met alle winden mee en bent niet meer verbonden met je eigen basis. Je raakt jezelf dan kwijt.

Nee, helemaal aanwezig zijn heeft alles te maken met jou, stevig verankerd in jezelf. In verbinding met alles wat er is. Met behoud van je energie.
Alles is vrij en beweegt zoals het wil. Er hangt een uitnodiging in de lucht. Om te observeren met objectieve aandacht.

Als alle informatie is gedeeld, is het geven van een reactie niet altijd even makkelijk. Je zit nog in die staat van oordeelloosheid. Je hebt tijd nodig om aandacht te gaan geven aan alle opgehaalde informatie. Ze in je mond te nemen. Te proeven, te bespreken. Er over na te denken en te doorvoelen . Nog steeds in die staat van oordeelloosheid. Je voelt in deze staat haarfijn aan wat klopt en wat niet. Voor nu, voor jou, op dit moment, in deze situatie.

Gaandeweg vormt zich een beeld. Van wat belangrijk is, wat jou nu dient en van wat er van je wordt gevraagd. De essentie wordt duidelijk en je weet wat je eerstvolgende stap is. Jouw stap op jouw pad. Je kunt weer verder.

Waarom deel ik dit?

Omdat ik je een kijkje wil geven, mee wil nemen in de beleving van wat volledig aanwezig zijn betekent. Hoe dit zelfs voelt.

Ik wil je nieuwsgierig maken naar de mogelijkheid om alle informatie die er is te verzamelen. Je hier je voordeel mee te laten doen. Zodat deze je dient. Je hoeft het niet allemaal zelf te bedenken. De hulpbronnen zijn er. Je hoeft alleen maar aan-wezig te zijn.

We maken het onszelf soms zo moeilijk door schijnbare gaten in een situatie of informatie zelf in te gaan vullen. Maar dit kan helemaal niet, hoeft ook niet. Want gaten zijn ook informatie. De ruimte ertussen is de ruimte van niks. Waardoor de informatie van zich kan laten horen.

Omgaan met informatie heeft ook te maken met cultuur. De cultuur binnen een bedrijf of afdeling.Of de cultuur van een land.

Typerend voor Nederlanders is dat we vaak direct een mening hebben en deze meteen op tafel leggen. Al pratende wordt daarna gewerkt naar consensus.
In Japan kan een boardmeeting in volledige stilte plaatsvinden. Omdat het op dat moment bijvoorbeeld niet goed voelt om iets te zeggen of naar voren te brengen. In die stilte gebeurt er van alles.

Durf je verhalen opzij te zetten en volledig aanwezig te zijn. Je zult versteld staan!

Warme groet,

Share to inspire

 

* Heb je een situatie of wil je gewoon eens kijken wat oordeelloos informatie ophalen jou kan brengen? Wil je hier begeleiding in en speelruimte, zonder te hoeven presteren? Neem dan contact met me op via PM of mail me ingrid@iwitnesscoaching.nl . Dan kijken we samen wat er mogelijk is.